Patrik Johansson

DO i Väst

Patrik Johansson

Medlemskarta

Om man är lite nyfiken så finns det nu en karta med hur medlemsfördelningen ser ut i vårt land, per län och per kommun. https://slrk.se/wp-content/uploads/2018/10/slrk_medlem_181025.pdf