Svar till: Sjuka prisökningar på gamla freelanders?!

Forum TEKNIK Freelander Freelander 1 (1997-2006) Sjuka prisökningar på gamla freelanders?! Svar till: Sjuka prisökningar på gamla freelanders?!

#107486

kan tycka att Freelander 1 har varit kraftigt undervärderad och fått utstå mycket spe i motorpressen…oförtjänt…
tyckte att det var en trevlig bil…även om vår första var ett måndagsexemplar så var vår andra så mycket bättre !
Vi har ju även sett positiv prisökning på gamla Defenders…som även den är trevlig och går inte att vara utan 🙂
så gamla Land Rovers kommer vara ”säkra kort” vad gäller värdestegring…gäller förövrigt många gamla bilar från GB