Forum DISTRIKT Skåne Hallandsåsturen 2018 5/5 kl10:00 Svar till: Hallandsåsturen 2018 5/5 kl10:00

#40193

Åh! Broder Eld & Co….Jag nödgades lämna den formidabla kolonnen p.g.a social ”dubbelbokning” i hemmaprovinsen. Hjärtligt tack för en förkovrande och kordial
konsumtionskryssning i vårt underbara ”centralmassiv” i Skåne.Hallands gränsland. Låt detta med Ås-turen bli en tradition bortom tid och …rum.
Knut på hallandssidan….

"Inga komplicerade lösningar på problem som inte finns...."