Forum TEKNIK Discovery Discovery II (1999-2004) ABS sensor Svar till: ABS sensor

#40717

Har hubben suttit på i 10000 mil eller 5 år så brukar jag byta till ny OEM eller genuine hub inklusive ny sensor, inget att hålla på snåla med att byta sensor och krångla för någon slitagedel som ändå snart behöver bytas.