Svar till: SLRK-dagen 1 feb 2020, besök hos Laxbro Bil & Traktor !