Svar till: Lägga ner Forumet??

Forum ALLMÄNT Om SLRKs Forum Lägga ner Forumet?? Svar till: Lägga ner Forumet??

#61019
Tobias VahlneTobias Vahlne
Administratör

Det gäller att förstå skillnaden på hemsida och forum. Även om de återfinns på samma plats så är det två olika verktyg/funktioner. Långt ifrån alla våra medlemmar använder forumet.

SLRKs kommunikationskanaler är följande och i prioritetsordning;
1. Hemsidan (Nyheter och Kalender). Här är det krav att styrelse och Distriksombud uppdaterar med det som händer.
2. Tidningen Rover Land. Också viktig kanal men dock inte lika frekvent.
3. Facebook / Forum. Det är också önskvärt att dessa kanaler uppdateras med evenemang och aktiviteter.
4. Mailutskick

Beträffande Rover Land i digitalt format på vår hemsida så är det en tämligen pinsam historia. Det är något som är ganska enkelt men som har stupat på mängden inblandade kockar och andra saker som fått högre prioritet. Dock osäkert om detta hade bidragit till att få fler användare till forumet.

_______________________________
#4654
Web-Master slrk.se