Svar till: dörr i baklås, går ej att öppna från något håll