Svar till: Beställa från UK?

Forum ALLMÄNT Övrigt snack Beställa från UK? Svar till: Beställa från UK?

#75474

kanske bra att ange att man är medlem i LR klubben och på det sättet kan få leverantören att förstå att man delger sina erfarenheter till andra tilltänkta köpare …
kanske info från klubben till leverantörerna, om hur många medlemmar vi är i klubben, om inte annat framkommer potentialen ”om man som leverantör” sköter sig …finns säkert många fler förslag på hur vi kan göra bra leverantörer bättre och varna för de som inte håller måttet…