Svar till: ström tjuv

Forum TEKNIK Discovery Discovery 4 (2009-2016) ström tjuv Svar till: ström tjuv

#79535

Finns några alternativa felkällor.
1. Trasig diod i generatorn som gör att ström går igenom när bilen är avslagen. Går att mäta upp men generatorn sitter ju lite trångt till. Gemensam grov kabel till B+ från generatorn och startmotorn går ju från 400A säkringen på pluspolen. Tångamperemätare är bra hjälp
2. Bilen ”somnar” inte korrekt och håller datorer vakna, kan t.ex. vara dörrar/lbaklucka/motorhuv som inte indikeras som stängda. slocknar alla skärmar/lampor som de ska? Inga konstiga ljud, något som fortfarande surrar eller jobbar ca 20 min efter att bilen är avstängd?
3. Batteriet har dött trots att det är ganska nytt. Lätt att testa genom att ha det bortkopplat från bilen och se om det håller laddningen då.