Svar till: Laddar inte…

Forum TEKNIK Discovery Discovery II (1999-2004) Laddar inte… Svar till: Laddar inte…

#85212

Det är ju bara grova kablar och den stora 150A säkringen mellan generator B+ och pluspolen på batteriet, så spänningen på dessa punkter ska ju vara lika. Om inte är det ju att mäta sig fram var avbrottet är, är inte många ställen det kan fela på.