Svar till: Laddar inte…

Forum TEKNIK Discovery Discovery II (1999-2004) Laddar inte… Svar till: Laddar inte…

#85269

Lättast är nog att mäta med motorn igång och om du har 14-15v på B+ följa den kabeln upp till säktringsboxen och där se var spänningen sjunker ner till batterispänning.
Resistansmätning med en vanlig multimeter är lite lurigt, ibland verkar det vara kontakt men när mkt ström flyter igenom får man ändå spänningsfall någonstans.