Svar till: Olja på kopplingspedal.

#87641

Grattis till din Defender…sista modellåret innan elektroniken tog över !?

Enklast att byta och slippa hona cylindern och ”fibbla” med packningssats som förhoppningsvis passar och inte lagrats utsatt för UV osv… Lite snärjigt med luftningen ibland…personligen tycker jag att ”tryckmetoden” (låta ett däcks tryck sköta saken) fungerar väl…dvs sätt oljebehållaren under tryck meddelst bromsluftare som kan köpas ”lite varstans”
Lycka till !