Svar till: DO-val Värmland

Forum DISTRIKT Värmland DO-val Värmland Svar till: DO-val Värmland

#88721
Mats AbelsonMats Abelson
Deltagare

Jag vet förtvivlat lite om östra Värmland, det har jag sagt förut. Förslag på platser, dock:

Lunnedet, norr om Kristinehamn. Grillplats med utsikt där sjön Lonnen rinner ut i Alkvettern. Sköts av Lunneden Camping. https://visitvarmland.com/aktiviteter/grillplats-lunnedet

OK Djerf i Karlskoga sköter om en annan grillplats, Djerfstugan, vid Våtsjön, alldeles söder om Villingsbergs skjutfält. https://visitvarmland.com/aktiviteter/grillplats-djerfstugan

Bergs klätt naturreservat väster om Arvika. Bra parkering och kanske någon kilometers vandring till vindskydd med grillplats. https://visitvarmland.com/aktiviteter/vandra/bergs-klatt-naturreservat

Inte det? Nå, då får du komma med motförslag.