Svar till: apropå dragvikter

Forum ALLMÄNT Övrigt snack apropå dragvikter Svar till: apropå dragvikter

#94203

utan reaktion ingen förändring…sunt förnuft borde råda…bättre bromsar och dragförmåga borde gå före stipulerad vikt…vet ej vad som råder i EU eller i Storbritannien…
”riktigt körkort” innehåller kanske flera bokstavskombinationer 🙂