Svar till: offeranoder till Defender

#95782

För att offerandoder skall vaara effektiva så behöver de en elektrolyt. (vätska) Står bilen omgiven av luft, även om den är fuktig så kommer du få ett mycket begränsat skydd om ens något av dina offeranoder.

Jorden eller egentligen minuspolen är såvitt jag vet alltid kopplad till stål, oftast ramen eller stålkonstruktioner i påbyggnaden som torpeden tex. Det har man en viss effekt av, väldigt liten visserligen, men de som är gamla nog att ha haft en bil som är plusjordad kan nog intyga om att de rostade rätt hyggligt, där blev ju hela karossen o ramen en offeranod.

Man bör tänka sig för lite när man blandar material, tar man en rostfri popnit och drar den i aluminium så lär man förr eller senare råka ut för galvanisk korrosion där.

Per

Brummen, Defender CSW 90 2002
Aftonvagnen Disco 4 2014
Lilla Blå Serie 3 88' 1975
Allsläpet treaxligt 3,5 t
Ifor Williams Livestock Trailer 3,5 t
John Deere 6120
Honda Africa Twin -93 (ökenhoj)