Distriktsombud

Verksamhetsåret 2023 – 2024

Norrland
DO: Thomas Hertzberg, thomas.hertzberg@telia.com
Vice DO: Carl Jacob Edvinger, cj@edvinger.se

JämtlandRovers
Kontaktperson: Nils Olof Hedman, nilsolof@storholmsjo.nu

Västernorrland
DO: Christer Voss, christer.voss@telia.com
Vice DO: Mats Åkerlund, matsakerlund@telia.com

Nedre Norrland
Kontraktperson: Fredrik Becker, becker@mac.se

Dalarna
DO: Johan Eriksson, landroverhalvars@live.se

Värmland
DO: Tomas Lennartsson, tomaslennartsson90@gmail.com

UpplandRovers
DO: Lasse Eriksson, lasseerik2son@gmail.com
Vice DO: Thomas Björklin, tbjorklin@hotmail.com 

GotlandRovers
DO: Marié Baggesvärd, marie.baggesvard@gmail.com
Vice DO: Johan Månsson, natur.byggkultur@gmail.com

Stockholm
DO: Hans Envall, hans.envall@gmail.com
Vice DO: Darren Brown, darrenb74@gmail.com

Väst
DO: Per Christofferson, per.g.christofferson@telia.com
Vice DO: Karl Sume, karl.sume@tranter.com

Inre Mälardalen
DO: SvenAnders Dahlström, nyckelbacken@hotmail.se

Sörmland
DO: Harry Wikström, harry@wwvab.se

Östergötland
DO: Torbjörn Gustavsson, harry@wwvab.se

Södra Vätterbyggden
DO: Ingen ny vald, vakant.

Kalmar-Öland
DO: Jonas Eriksson, j82eriksson@gmail.com

SmåLandRovers
DO: Alex Hübers, a.hubers@hotmail.com

Blekinge
DO: Linda-lee Efraimsson, blekinge@slrk.se

Halland
DO: Hans-Jörgen Mjörnå, hallsboservice@hotmail.com

Skåne
DO: Emil Hagström, eh01@outlook.com