Funktionärer

SLRK’s Funktionärer Verksamhetsåret 2023-2024

MHRF Försäkringssamordnare/Fordonsinspektör
#3650 Palle Carlsson, Tfn: 070-8804684

MHRF Försäkringssamordnare/Fordonsinspektör

Internationella kontakter
#3650 Palle Carlsson, Tfn: 070-8804684

Östeuropa
#3704 Per Carsing, Täby Tfn: 070-5516297

Hemsida & Forum
#4654 Tobias Vahlne, Solna Tfn: 070-3429313

Övriga funktionärer för styrelsen

Revisor
#4060 Marié Baggesvärd
#3805 Mats Lundblad

Revisorssuppleant
#444 Kjell-Åke Odén

Valberedning
#4041 Hielke Chaudron, Tfn: 073-0673796
#4511 Ludvig Petersson, Tfn: 072-7159293
#XXXX Johan Eriksson, DO Representant

Distriktsombudens representant i valberedningen utses av höstens funktionärsmöte i november.