Distrikt Sörmland

 

Historik

Tidigare brukade SLRK-medlemmar i Sörmland åka till Stockholm och delta i Stockholmsdistriktets träffar. Så småningom visade det sig dock att ett tillräckligt stort antal intresserade medlemmar fanns lokalt i Sörmland och 2007 bestämdes att bilda ett eget distrikt, med egen DO och vice-DO och med egna lokala träffar.

 

Distriktet

Distriktet Sörmland omfattar de delar av landskapet Sörmland som ingår i Sörmlands län. Städer som t.ex. Södertälje och Nynäshamn, som ligger i landskapet Sörmland men inte i Sörmlands län, ingår således inte i distriktet (utan ingår i distriktet Stockholm Gotland). Distriktet gränsar mot Stockholm i norr, Östergötland i söder och Inre Mälardalen i väster.

 

 Platser i distriktet som rekommenderas

Sörmland kännetecknas av ett småbrutet landskap med omväxlande skogslandskap och uppodlad mark. Landskapet är småkuperat och här finns ett stort antal mindre sjöar. Den östra sidan består av en vacker skärgård mot Östersjön. Sommartid rekommenderas en badplats vid någon av sjöarna inne i landet eller i skärgården. Här är Stendörrens naturreservat extra intressant med iordningsställda gångvägar ända ut till den yttersta skärgården med badmöjligheter från klipphällar med utsikt över fritt hav. Sörmland är också känt för sina många slott varav ett flertal har öppet för allmänheten med t.ex. trevliga möjligheter för lunch eller fika. Exempel på detta är Sundbyholms och Taxinge slott i norra länet, Yxtaholms slott centralt och Nynäs slott i östra länsdelen. De stora skogarna bjuder till goda möjligheter för greenlaning, även om bommar har börjat dyka upp på många ställen. Önskar man lämna bilen för en promenad rekommenderas Sörmlandsleden, som är en många mil lång vandringsled som går genom de kanske mest orörda och sevärda delarna av de Sörmländska skogarna. Sörmland är också ett gammalt bruksområde och flera intressanta äldre bruk finns att besöka som är öppna för allmänheten och som också erbjuder möjlighet till lunch eller fika.

 

Träffar

Vid årsmötet i september 2012 bestämdes att distriktet inte ska ha månadsvis återkommande fasta träffar utan istället en mer flexibel möteskalender, där medlemmarna själva kan föreslå möten efter väder och intresse. De två mer fasta möten som ska finnas kvar är årsmötet med DO-val i början av september och SLRK-dagen i början av februari. Målsättningen är att förutom dessa två mer fasta möten ordna ytterligare 1-2 träffar per termin. Förslag på träffar läggs ut på forumet c:a 2 – 3 veckor före planerad träff. När det är möjligt kan träffar även ordnas tillsammans med närliggande distrikt.

 

Plats för träffar

Träffar de senaste åren har ordnats så att sådana sevärda och kännetecknande platser i Sörmland som beskrivits ovan har besökts. Ofta har träffarna inletts med greenlaning och avslutats med fika på något av slotten eller vid något av bruken. Besök på museum, grillning vid Stendörrens naturreservat och besök på Trosa julmarknad har också ordnats.

 

Verkstäder och annat Land Rover-relaterat i Sörmland

Under de år som Volvo hade agenturen för Land Rover fanns goda möjligheter till service och reparationer i Sörmland. När detta upphörde står Sörmland utan auktoriserade möjligheter till service och vill man serva hos auktoriserad Land Rover-verkstad är man hänvisad till Norrköping (Bilservice Center AB) eller Stockholm (t.ex. PIKAB i Skärholmen). Flera mindre verkstäder finns i Sörmland som också servar Land Rovers men berättelser har förekommit om varierande kvalitet då ingen av dem är specialiserad på just Land Rovers. Hör med andra medlemmar lokalt om verkstadsbesök blir aktuellt.

 

 

Löpande information hittar du här: SLRK Södermanlands Forum

 

DO                                                                    Vice DO

Harry Willhans #1076