Medlemsavgiften

Medlemskapet i Svensk Land Rover Klubb förnyas i Maj månad och du betalar för 1 år i taget. Har du blivit medlem under månaderna januari till mars så gäller avgiften även för kommande år. Storleken på avgiften beslutas på den årliga stämman.

Medlemsavgiften aviseras via e-post så se till att din adress är ordentligt uppdaterad i medlemsregistret.

Klubbtidningen RoverLand dimper ner i brevlådan utan avbrott minst fyra gånger per år. Du kan läsa medlemssidorna på vår hemsida, www.slrk.se, och skriva i de avdelningar i vårt forum på internet som är stängda för utomstående. Du är välkommen att delta i våra träffar, både de lokala som anordnas i ditt eget distrikt såväl som träffarna av rikskaraktär – SLRK-dagen i februari, Sommarträffen och Safarin på hösten.

Årsavgiften är 400:- avi skickas ut digitalt, via e-post, i början av maj med betaldatum senast 31 maj. Glöm inte att ange OCR-nummer vid betalning.

Har du bytt adress eller är det något annat som inte stämmer? Du kan själv uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret via vår hemsida, www.slrk.se, logga in i medlemsregistret via menyn ”Medlem”. Du kan även maila till kassor@slrk.se