Årsmötet för 2023 kommer att hållas lördagen den 5 augusti i Tuna-Hästbergs äventyrsgruva gamla maskinhall.

Mer information kommer att komma på hemsidan.

Om du inte har möjlighet att vara på plats i Dalarna så kommer det komma möjlighet att vara med digitalt.