Årsmöte 2023

Årsmötet för 2023 kommer att hållas lördagen den 5 augusti i Tuna-Hästbergs äventyrsgruva gamla maskinhall. Mer information kommer att komma på hemsidan. Om du inte har möjlighet att vara på plats i Dalarna så kommer det komma möjlighet att vara med digitalt.

MHRF Fordonsinspektör/Försäkringssamordnare

MHRF Försäkringen

Som ni kanske vet så var Karl Edfors en av våra fordonsinspektörer/försäkringssamordnare för MHRF försäkringen. Vi skulle nu behöva komplettera dessa funktioner, gärna en i mellansverige och en i norra delarna. Om man vill så kan vara var bara Fordonsinspektör, för att få bli det så anmäler vi till MHRF, och så får man gå … Läs mer MHRF Fordonsinspektör/Försäkringssamordnare