Samtliga medlemmar inbjuds härmed till 2024 års årsmöte i Svensk Land Rover Klubb. Mötet kommer att hållas lördagen den 3 augusti kl 15.00 på Fridafors Fritidscenter på gränsen mellan Blekinge och Kronoberg. Digital medverkan kommer vara möjlig, mer information om det samt handlingar kommer att finnas på sidan Stämman 2024 under menyn Medlem här på hemsidan.

Välkomna!