Helgen 19-21 oktober träffas styrelsen och distriktsombuden i Strömsholm för ett DO/Funktionärsmöte.

Vi kommer att prata bland annat om rollen som DO, hur vi ska arbeta med hemsida och sociala medier m.m. I stort sett alla distrikt är representerade under helgen. Styrelsen kommer även att ha ett styrelsemöte under helgen.