Helgen 11-13 oktober träffas styrelsen, distriktsombud och RoverLandredaktionen i Strömsholm för att dryfta olika frågor, allt från kommande års träffar till miljöstrategi.