Som medlem är du en viktig del i utvecklandet av SLRK. Du har tex möjlighet till inflytande i organisationen, via rösträtt på årsmöte eller genom din rätt att skriva motioner till årsmötet.
Motionsrätt betyder att du har rätt att komma med ett förslag – en motion – om någonting du vill förändra eller någonting du vill att SLRK ska jobba för. Du kan alltså påverka vad vi ska arbeta för och hur. Om det finns något du vill förändra är att skriva en motion det bästa sättet!

1. Bakgrund

Formulera kort och tydligt vad du vill och motivera varför. Beskriv anledningen till varför motionen behövs. Ange relevant bakgrundsfakta för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Relevant bakgrundsfakta kan vara information om hur det arbetas med frågan idag eller om frågan varit uppe för diskussion tidigare.

2. Använd ”att-satsen”

Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill (jag yrkar att…). ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som det röstas om. Lägg därför tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att det går att förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra behöver du skriva en motion för varje förslag.

3. Skriv under och skicka in

Eftersom det bara är medlemmar i SLRK som får skriva motioner behöver de som är mottagare vara säkra på att du som har skrivit motionen är medlem. Se därför till att skriva under den med ditt medlemsnummer.

Du kan maila din motion till ordforande@slrk.se eller använda formuläret längst ner på sidan ’Stämman 2020’. Den sidan hittar under menyn Medlem när du är inloggad.

4. Förankra ditt förslag hos andra medlemmar

Det kan finnas goda skäl att prata med andra medlemmar om hur ditt förslag skulle förändra och förbättra vår verksamhet. På så sätt ökar chansen att du får med andra vid en omröstning.

Checklista för motioner

En bra motion ska alltså innehålla:
– vad det är du vill förändra
– hur situationen ser ut idag / relevant bakgrundsfakta
– att-sats
– ditt medlemsnummer