Den brittiska militären hade vant sig vid Land Rovers men de befintliga modellerna var för tunga för 60-talets brittiska helikoptrar att lyfta och så ville man kunna lasta två stycken i bredd i transportflygplanen.

Land Rover konstaterade snart att modellen 109 inte skulle gå att få ner i rätt vikt så man utgick från en 88:a där man gjorde kaross delar enkla att montera av och gjorde om delar av konstruktionen för att minska fordonets vikt och för att kunna lasta två fordon i bredd i flygplanen så gjorde man kortare utriggare och fick på så viss ett smalare fordon. De paneler som gick att ta loss kunde då fraktas separat och monteras ihop på plats.

Lightweight baserades på Serie IIA och från 1972 på Serie III med synkroniserad växellåda. Inom militären kallades den även för Half-Ton. Motoralternativen var de vid det här laget välkända diesel eller bensin versionerna på 2,25 liter. Målsättningen var max 1134 kg och man nådde till 1206 kg utan tak dörrar osv.

På Serie III flyttade framlyktorna ut till de karakteristiska låga och kantiga flyglarna från att ha suttit alldeles vid grillen. En version med 12 volt elsystem och alternativet radioförberedd med 24 volt erbjöds.