RoverLand är vår medlemstidning som kommer fyra gånger per år, vill du veta mer så kan du läsa under sidan RoverLand under menyn Om klubben.

Vår nuvarande Redaktör/Samordnare i redaktionsgruppen har meddelat att han efter nästa nummer, Nummer 4 2022, har för avsikt att ta ett steg tillbaka, så nu söker vi en ny Redaktör/Samordnare i redaktionsgruppen.

Redaktionen består i dag av ett antal personer som bidrar på olika sätt, någon hjälper till att jaga in texter, någon håller i annonsförsäljningen och någon bidrar med mycket egna texter. Utöver det så är vår ordförande och ansvarige utgivare involverad i arbetet med bland annat kontakter med firman som sätter tidningen samt tryckeriet m.m.

Om du känner att det skulle vara intressant att hjälpa till med tidningen och vara med och bidra och skapa mervärde för våra medlemmar så hör av dig till vår ordförande Palle Carlsson eller till redaktionen.