Val av DO
Till DO för GotLandRover valdes Marié Baggesvärd och till vice Thomas Lindersson. Månadsträffar kommer att vara 1:a lördagen i varje månad. Mail kommer att skickas ut om tid och plats. Vi beslutade att sprida träffplatser runt ön dels för att det ska bli lite mer rättvist att köra dels för att ha olika aktiviteter. Är ni på besök på ön och vill vara med det trevliga Ö-gänget på någon träff kontakta DO så får ni mer info.