Vi har fått flera frågor gällande sommarträffen 2021. Eftersom läget är som det är, och vi inte vet hur länge de restriktioner som gäller nu kommer att gälla så har styrelsen i måndags den 12 april beslutat att även ställa in Sommarträffen 2021.

Vi tycker självklart att det är jättetråkigt att behöva fatta detta beslut. Men för att vi alla ska ha klara förutsättning när det gäller semesterplanering med mera så kände vi att vi var tvungna att fatta ett beslut. Eftersom vi inte vet om regeringen kommer att ändra på rekommendationer eller restriktioner till slutet på sommaren så fanns det tyvärr bara ett beslut vi kunde fatta.

Vi gör detta som en del i att minska risken för smittspridning i samhället, och för att värna om varandra i klubben.

Vi hoppas fortfarande på att vi ska få möjlighet att genomföra Safariträffen 2021, men det får vi återkomma till.