Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 11 maj 2020 beslutade styrelsen att skjuta fram årets sommarträff till 2021. Beslutet grundar sig i de restriktioner och rekommendationer som i nuläget finns gällande resor och större folksamlingen på grund av Covid-19. Enligt 38§ i våra stadgar ska vi hålla årsmöte innan den 31 augusti. Vår plan är att genomföra årsmötet innan dess, men i en annan form än vad vi är vana vid. Just nu har vi medlemmar i styrelsen som undersöker lämpliga sätt att hålla årsmötet digitalt/virtuellt. Vi återkommer med mer information om när och hur årsmötet kommer att genomföras efter nästa styrelsemöte. För att säkerställa att du får all information och kan delta på årsmötet är det viktigt att du har rätt mejladress noterad i medlemsregistret. Så vi uppmanar alla att kontrollera detta, behöver du hjälp kontakta webmaster@slrk.se eller ordforande@slrk.se uppge namn, medelmsnummer och korrekt mejladress så hjälper vi till att kontrollera så att uppgifterna stämmer.

Styrelsen
Svensk Land Rover Klubb

1