Vårt verksamhetsår 2017/2018 är nu till ända. Det här året har jag haft förtroendet att sköta det ekonomiska efter att ha varit sekreterare i några år innan. Det har varit roligt och intressant men jag känner nu att det är dags att lämna över till nya krafter. På kommande årsmöte är det dags att välja några nya ledamöter och bland de nya behövs det b.la någon som är villig att ta över kassörsposten. Ekonomin för SLRK har ju varit bra i några år och det är den fortfarande, vi har ett eget kapital som vi har som en grund. Medlemsavgiften har stått kvar på 300: – ett bra tag. Men som allt annat så ökar en del kostnader som vi inte kan påverka, t.ex. portot som är en relativt stor post, vi har byggt om hemsidan och vi har fått tagit hjälp utifrån med layouten för Rover Land. På senaste årsmötet så presenterade styrelsen en budget för detta år, en budget som visade ett minusresultat bl.a. för att vi räknade med ökade kostnader för 30-årsjubileumet. Däremot hade vi inte koll på att portohöjningen skulle bli så stor. Vi gjorde också ett tapp på antalet medlemmar, annonsintäkterna blev heller inte riktigt vad vi hade räknat med. Och för att hålla budgeten så fick vi ”möblera om” lite. Tidigare år har vi i styrelsen samlat DO och en del andra funktionärer 2 helger per verksamhetsår där vi introducerar nya DO, informerar, utbildning på t.ex. hjärt-lungräddning, vinschning och andra säkerhetsfrågor som rör brand/olyckor. På dessa träffar har DO fått utbyta erfarenheter och diskuterat viktiga frågor både sinsemellan och med styrelsen. Valberedningen har fått tillfälle att enskilt intervjua alla för att få hjälp till sin uppgift. Redaktionen för RL har fått varit med för att även dom ska få utbyta sina tankar och idéer. Styrelsen, DO och andra funktionärer har varit så överens om att dessa träffar är superviktiga för att kunna få ”bränsle” och kunna utföra sina uppdrag så bra som möjligt. Tyvärr så fick vi detta år dra in på en träff och för oss i styrelsen känns inte detta bra för vi vet hur viktiga dom är. Till kommande årsmöte kommer styrelsen att föreslå en höjning för medlemsavgiften. Hur har vi då använt medlemspengen? Ja för att lite enkelt förklara så har jag gjort en sammanställning.

Medlemspeng 2017/2018

Egentligen skulle man för att göra det ännu enklare och konstruktivt och dela in kostnaderna i bara 3 delar:

  1. Administrativa kostnader (Medlemsregister bank, porto, förbrukningsmaterial etc).
  2. Kostnader som du som medlem får tillbaka eller på annat sätt går tillbaka till medlemmar och funktionärer såsom t.ex. Tidning, Matrikel, klistermärken, SLRK dagen, resekostnader, funktionärs och årsmöte samt.
  3. Kostnader som du indirekt får tillgodogöra dig t.ex. medlemskap i MHRF, försäkring. Hemsidan med forum.

 

Och då ser det ut så här:

 

Sen finns det ju alltid röster som höjs gällande höjning av medlemspeng och allt går ju alltid att diskutera men jag hoppas att vi kan vara realistiska och se vad vi får för pengarna vi betalar. Att vi ställer oss frågorna:

  • Kan vi göra något åt förhöjda kostnader som t.ex. medlemsregister, porto, bankkostnader, försäkring? Nej dom kan vi inte påverka men vi måste betala för det.
  • Måste vi ha en tidning? Om vi lägger ner den hur många medlemmar förlorar vi då? Har vi ideella
  • krafter som kan göra layouten gratis? Vad får man betala för 4 nummer per år om man skulle köpa en annan tidning?
  • Ska vi ta bort distriktsbidraget?
  • Låta alla funktionärer, medlemmar betala ur egen ficka vid t.ex. SLRK-dagen?
  • Behöver vi ha en hemsida med forum?
  • Vill vi fortsätta att driva en klubb på riksnivå?

Listan på frågeställningar kan egentligen göras hur lång som helst. Men min personliga inställning är att SLRK är idag en bra klubb med en fungerande verksamhet men den får inte bli sämre utan bara utvecklas, och en bra klubb kan bara bli bättre men då behöver vi medlemmar vara medvetna om att vi själva behöver bidra både ekonomiskt och med engagemang. Tyvärr är inte allt gratis här i livet och det vet väl alla LR/RR-ägare att vårt intresse med våra älskade fordon kostar och om vi nu lägger så mycket tid, kraft och slantar på fordonen så bör vi kunna lägga en liten, liten del på klubben som gör att vi får träffa likasinnade och leva ut vårt fanatiska intresse. Jag hoppas att ni med dessa rader har fått lite matnyttig information gällande frågan i rubriken. Har ni frågor, idéer, synpunkter eller annat så kontakta mig gärna på kassor@slrk.se.

Ladda ner rapporten här.

 

Marié Baggesvärd – Kassör