Februari månads träff var förlagd till distriktets syd östra del där vi shoppade

radioutrustning, kollade på stora press-maskiner till industrin och lärde oss

mer om spinneriets historia samt hur maskinerna fungerade.