Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av våra digitala medlemsfunktioner. Det som nu sker är att vår hemsida slrk.se kopplas ihop med medlemsregistret och därmed får en och samma inloggning. Nu blir hemsidan den centrala punkten där du först loggar in. Där får du tillgång till en digital version av vår tidning Rover Land samt styrelseprotokoll och andra nyttigheter. Väl inloggad kan du också ta dig vidare till medlemsregistret för att se eller ändra dina medlemsuppgifter. Senare kommer även vårt nya forum att flytta in på slrk.se och bli tillgängligt med samma användarnamn.

Alla medlemmar har via epost fått instruktioner om hur man börjar använda de nya funktionerna. Är du medlem men inte fått informationen hör du av dig till webmaster@slrk.se.